Naujienos

Mykolo Romerio universiteto Garbės Daktaro vardas mūsų kraštiečiui prof. Algiui Mickūnui

Birželio 28 d. 14 val. iškilmingame Mykolo Romerio universiteto Senato posėdyje vyks Garbės Daktaro regalijų įteikimo mūsų kraštiečiui, Ohajo universiteto (JAV) profesoriui daktarui Algiui Mickūnui ceremonija. Į ją esame pakviesti ir mes. Dar ankstyvą pavasarį atskriejo džiugi žinia: už nuopelnus nepriklausomai Lietuvai, humanitarinių ir socialinių mokslų plėtrai, kultūros puoselėjimui, jaunosios humanitarų kartos ir produktyvaus akademinio bendravimo gebėjimų ugdymui, reikšmingus šiuolaikinės filosofijos, hermeneutikos, semiotikos, fenomenologijos, egzistencializmo, politikos ir demokratijos teorijų mokslinius tyrimus Mykolo Romerio universiteto Senatas balandžio 27 d. Garbės Daktaro vardą suteikė prof. Algiui Mickūnui.

Džiaugiamės dar vienu mūsų gerbiamo ir mylimo kraštiečio darbų įvertinimu. Praėjusiais metais gegužės mėnesį važiavome į Vilnių sveikinti profesoriaus su Vilniaus universiteto Garbės Daktaro vardu, kurį jis pavadino aukščiausia savo gyvenimo karūna, 2000 metais šiuo garbingu vardu mūsų kraštietį „pakrikštijo“ Klaipėdos universitetas.

Prof. Algis Mickūnas –  iškilus lietuvių išeivijos filosofas, pasaulinio masto mokslininkas. Daugiau nei 40 metų nepailsdamas, su didžiausia aistra dirba įvairiose humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, skaito paskaitas beveik visuose žymiausiuose pasaulio universitetuose, ugdo studentus ir jaunąją mokslininkų kartą daugelyje šalių (Japonijoje, Indijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Gvatemaloje, Peru, Kanadoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, JAV, Lietuvoje). Jis – visame pasaulyje pripažintas fenomenologijos autoritetas, Tarptautinio Husserlio ratelio, Tarptautinio Merleau-Ponty ratelio, Tarptautinės J. Gebserio draugijos, Globalizacijos studijų centro Gvatemaloje steigėjas ir narys. Profesoriaus darbus liudija per 20 knygų, šimtai mokslinių straipsnių penkiomis kalbomis įvairių šalių moksliniuose leidiniuose, daugybė tarptautinėse konferencijose skaitytų mokslinių pranešimų. Jo tyrinėjimų sritys aprėpia daug: fenomenologiją, kosmologiją, sociologiją, istoriją, estetiką, politinę filosofiją, antropologiją, Rytų ir Vakarų civilizacijų lyginamuosius tyrimus…

Bet svarbiausia – Lietuvai atiduodamas gyvenimas. Didžiuliai profesoriaus nuopelnai Lietuvos mokslui, švietimui ir kultūrai. Jau nuo 1990 m. jis kasmet atvyksta į Lietuvą dirbti akademinio darbo: skaito įvairiausio pobūdžio paskaitų kursus Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Kauno universitetų studentams, veda seminarus, skaito paskaitas, pranešimus draugijose, mokslo institutuose, konferencijose. Įsijungęs į lietuvių išeivių Santaros–Šviesos federacijos veiklą JAV, tapo aktyviu nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje pradėtų rengti kasmetinių santariečių suvažiavimų dalyviu ir paskaitininku. Lietuvoje jau išleistos septynios profesoriaus knygos: Estetika: Menas ir pasaulio patirtis (2011), Summa Erotica (2010), Filosofijos likimas (su Arvydu Šliogeriu, 2009), Pastovumas ir tėkmė (2007), Demokratija šiandien (2007), Visa aprėpianti dabartis (su Arūnu Sverdiolu, 2004), Fenomenologinė filosofija (su Davidu Stewartu, 1994), o kitos netrukus išvys dienos šviesą, paskelbta daug straipsnių įvairiuose lietuviškuose leidiniuose. Telkia ir vienija Lietuvos akademinę bendruomenę, inicijuodamas vietinį ir tarptautinį mokslininkų bendradarbiavimą, atviras, gyvas ir gilias intelektualines diskusijas. 2007 m. prof. Algiui Mickūnui skirta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos premija už mokslo pasiekimus ir lietuvybės puoselėjimą humanitarinių ir socialinių mokslų srityje, nuo 2008 m. jis – Lietuvos mokslų akademijos narys.

Profesorius visų šių išminėtų darbų sūkuryje visuomet suranda laiko savo gimtajam kraštui: jau sunku suskaičiuoti, kiek kartų buvo atvykęs į Pasvalį, į Kriklinius, į susitikimus su savaisiais namais ir su savaisiais žmonėmis. Vos atkeliauja į Lietuvą ir iškart profesoriaus skambutis, iškart kalbamės apie susitikimus, pasaulio, Lietuvos ir Pasvalio naujienas. Praėjusiais metais be garbingo senojo Vilniaus universiteto garbės Daktaro vardo buvo suteiktas ne mažiau jam reikšmingesnis Kriklinių bendruomenės nario vardas. Paprastas, nuoširdumo, žavingumo, gyvybiškumo, kūrybiškumo, tikrosios gyvenimo aistros kupinas mūsų kraštietis prof. Algis Mickūnas jau seniai tapo savu Pasvalio krašto piliečiu, kurio visuomet laukiame ir pasiilgstame. Čia tikrieji profesoriaus namai, tas zuslanas, ant kurio atsisėdęs jaučiasi tikras ir saugus. O save prašo vadinti paprastai, be jokių akademinių titulų, tik su gimtuoju kraštu susietais vardais: kaimynu ir dėde. Taip ir laiškuose pasirašo.

Į Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką jau senokai iš anapus Atlanto pradėjo „keliauti“ profesoriaus knygos, rankraščiai. Ir tebekeliauja. Dabar jau priskaičiuojame per 1000 rankraščių (moksliniai straipsniai, studijos, pranešimų tekstai anglų, lietuvių, vokiečių, ispanų ir kitomis kalbomis), jo bibliotekos Rankraštyne saugomą fondą praturtina ir straipsnių iš įvairių pasaulio mokslinių leidinių, knygų anglų kalba atspaudai. Nuolat didėja išeivijoje ir Lietuvoje leistų, bibliotekai dovanotų knygų (daugelis jų su autografais) kolekcija, kurioje dabar per 100 vertingų leidinių.

„Kokia tu man brangi, kaip sielai artima, gimtinėj ošianti žalia pušele, nes ten vaikystėn takas bėga – į rojų, kuriame gimiau. Daug praskriejo dienų ir metų, daug džiaugsmingų ir skaudžių nuotykių, kurie užklojo sluoksniais tą rojų, bet vis jis nušvisdavo gyvenimo viltimi ir viso gyvenimo prasme, ir aistringu noru vėl būti jame“, – rašo profesorius savo atsiminimuose, kurių pirmoji dalis jau pasklidusi kartu su Šiaurietiškais atsivėrimais po platųjį pasaulį... Taip, savasis kraštas jam yra tikrasis rojus, tad ir atsiminimai taip įvardyti.

Sveikindami prof. Algį Mickūną su Mykolo Romerio universiteto Garbės Daktaro vardu, turėtume pagalvoti, ar ne laikas savajam profesoriui uždėti ir pasvalietiškąją karūną – suteikti Pasvalio krašto Garbės piliečio vardą.

Vitalija Kazilionytė

Nuotraukos