Pereiti prie turinio Į pradžią / Naujienos / Estrados dainininkei Janinai Miščiukaitei atminti

Naujienos

Smagių patirčių svetainės lauks lankytojų septyniose kaimo bibliotekose

Joniškėlio, Deglėnų, Gulbinėnų, Pajiešmenių, Ustukių, Dagių ir Žadeikonių bibliotekose naujiena – atidaromos Smagių patirčių svetainės. Tai kampeliai lankytojams, kuriose bus siūloma leisti laiką su senolių žaidimais ir pasakomis. Smagių patirčių svetainėse lankytojų lauks žaislų lentynos su skudurinėmis lėlėmis ir kitokiais senoviniu būdu pagamintais žaislais, bus galima paklausyti kompaktinių pasakų plokštelių, paskaityti užrašytų vietos senolių pasakų, mįslių, juokų, šviečiamosios literatūros apie senivinius žaislus ir jų gamybą. Bibliotekininkai svetainėse žada rengti pasakų ir žaidimų popietes ir vakarones, vesti senolių pamokas apie siuvinėjimą, juostų rišimą, kiaušinių dažymą, nėrimą, karpymą, o ateityje, jei idėja prigytų, steigti Smagių patirčių svetaines kitose bibliotekose, perkelti informaciją apie senolių žaidimus ir rankdarbius į internetą.

Visi Smagių patirčių svetainėms skirti žaislai yra pagaminti Pasvalio rajono žmonių, per vasarą lankiusių bibliotekininkų organizuotas kūrybines dirbtuves. Dirbtuvės veikė septyniuose kaimuose, kur buvo numatyta įsteigti svetaines, ir į jas susirinkę vietos žmonės pagamino 372 žaislus. „Lėlių dirbtuvės Deglėnuose buvo smagi patirtis tiek vaikams, tiek mums, suaugusiems“, sakė Vita Žvigaitienė, Deglėnų daugiafunkcio centro vadovė. „Noriu padėkoti bibliotekai, kad organizavo, kad aprūpino medžiagomis, o pasvalietei dailininkei Leonorai Stravinskienei – kad važiavo pas mus į kaimą, mokė siūti skudurines lėlytes. Mūsų bibliotekininkė Kristina Petrauskienė pasirodė besanti puiki lėlių siuvėja, jos dirbiniai ne vieną pritraukė į dirbtuves. Manau, kad tokie užsiėmimai žmonėms reikalingi ir tikiuosi, kad kaime jų dabar bus rengiama dažniau.“

Be naujų, dirbtuvėse pagamintų skudurinių lėlyčių, bibliotekų svetainėse bus galima rasti ir senų, pas vietos gyventojus rastų žaislų. Juos senoliai dovanojo, kai bibliotekininkai su pagalbininkais vaikščiojo užrašinėdami vietos folklorą. Patį seniausią dovanotą žaislą galima pamatyti Dagių bibliotekoje – 82 metų senumo medinį kirvuką, kurį vienas Dagių gyventojas rado spaliuose ant aukšto. Taip pat surasti mediniai riedučiai, iš vario vielų išlankstytos figūrėlės konstravimui, lėlių lovelė. Iš viso surinkti 24 senoviniai žaislai, užrašyta dainų – 344, žaidimų – 14, pasakų, padavimų, prietarų – 41, mįslių, juokavimų – 26, senovinių žodžių – 700.

„Smagių patirčių svetainės – tai Pasvalio bibliotekos įgyvendinamo projekto „Senolių pasakos, žaislai ir žaidimai dabartyje“ rezultatas. Mūsų projektą rėmė Kultūros ministerija.. Iš gautų lėšų pirkome medžiagas žaislams kurti, kompaktinius diskus su pasakų įrašais, knygas apie senovinius žaislus, rengėme kursus bibliotekininkams apie žaislų gamybos paslaptis, kvietėme savo lankytojus į Pasakų dieną Karpių dvare, į Žaidimų popietę Pasvalio centre pagyvenusiems ir neįgaliesiems, ir galiausiai, į baigiamąjį projekto įgyvendinimo renginį - Žaislų dieną “, kalbėjo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė Žaislų dienoje, kuri lapkričio 28 d. vyko Pasvalio specialiojoje mokykloje. Žaislų dienoje ne tik buvo galima aplankyti į parodą suvežtus Smagių patirčių svetainėms pagamintus žaislus, bet ir pasižiūrėti vaikų sukurtų spektakliukų, kuriuose veikė ir jų pačių pagamintos lėlės. Vaidino sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ lankytojai, Dagių kaimo vaikai, liaudiškos muzikos intarpą paruošė „Svalios“ pagrindinės mokyklos mokiniai broliai Danielius ir Adomas Bernotai.

„Smagių patirčių svetaines kūrėme visų pirma norėdami paskatinti bendravimą tarp skirtingų kartų ir skirtingų sugebėjimų žmonių. Kad susirinkę į Smagių patirčių svetaines senoliai pamokytų vaikus, kaip margutį nudažyti ar Užgavėnių kaukę pasidaryti, o vaikai parodytų savo seneliams, kaip internetu naudotis. Kad per žaidimus ir kūrybinius užsiėmimus būtų pabendraujama su tais, kurie dėl savo negalios dažnai pasilieka nuošalyje.“ sakė Danguolė Abazoriuvienė. Bibliotekos direktorė pasidžiaugė, kad bibliotekininkams pavyko sudominti žmones savo idėja – senolių žaidimams skirtuose renginiuose ir kūrybinėse dirbtuvėse jau sudalyvavo beveik 600 rajono žmonių. „Mūsų vaikai nėra stiprūs matematikoje ar gramatikoje, bet už tą trūkumą su kaupu atsilygina sporte, šokiuose, žaidimuose – visada su užsidegimu tokiuose užsiėmimuose dalyvauja, tik pakviesk.“ šypsodamasis sakė Pasvalio specialiosios mokyklos direktorius Rimantas Indrišionis. Jo žodžių teisumu bibliotekininkai gavo įsitikinti Žaidimų dienoje, rengtoje Paslaugų ir užimtumo centre pagyvenusiems ir neįgaliesiems. Joje senoviškų šokių ir žaidimų visus mokino Pajiešmenių vaikai su vadove Daiva Adamkavičiene, o aktyviausiais ir nuoširdžiausiais jų mokiniai buvo specialiosios mokyklos auklėtiniai bei „Vilties“ centro lankytojai. Aktyviai vaikai įsitraukė ir į Žaislų dienos programą, pritardami vaidinimų aktoriams katutėmis ir dainavimu.

„Mes, bibliotekininkai, esame dėkingi visiems, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie mūsų idėjos įgyvendinimo, “, sakė Danguolė Abazoriuvienė. Be jau minėtų Pasvalio specialiosios mokyklos  mokinių ir „Vilties“ centro lankytojų į bibliotekos organizuotus aktyvaus laisvalaikio renginius, skirtus senolių pasakoms ir žaidimams, įsitraukė Pajiešmenių ir Ustukių pagrindinės mokyklos, gimnazija Joniškėlyje, Pasvalio specialioji mokykla, Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems, sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“, kaimų bendruomenės ir seniūnijos, daugiafunkciai centrai Dagiuose, Deglėnuose, Gulbinėnuose, Žadeikoniuose, Pasvalio kultūros centro etnospecialistei Daivai Adamkavičienei. Šiuo metu Pasvalio miesto biblioteka kviečia miestiečius apžiūrėti dirbtuvėse sukurtų žaislų parodos. Šie eksponatai netrukus bus grąžinti septynių kaimų bibliotekoms, kur lauks savo lankytojų ir naujų smagių užsiėmimų Smagių patirčių svetainėse.

Nuotraukos