Naujienos

Susitarimas dėl bažnytinių metrikų knygų skaitmeninimo

DSC08433  kopija2019 m. lapkričio 11 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, atstovaujama jos įgalioto atstovo, „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ projekto bažnyčių koordinatoriaus dr. Ramojaus Kraujelio ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, atstovaujama direktorės Danguolės Abazoriuvienės pasirašė susitarimą dėl bažnytinių metrikų knygų skaitmeninimo.

Pagal šį susitarimą abi šalys apsikeis turimais Pasvalio rajono bažnyčių metrikų knygų skaitmeniniais vaizdais. „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ pasipildys Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios metrikų knygomis, o Pasvalio krašto kultūros paveldo e. biblioteka „Pasvalia“ (http://www.pasvalia.lt/) pasipildys Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo ir kitų Pasvalio rajono bažnyčių metrikų knygomis.

Dėkojame Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai, atstovaujamai jos įgalioto atstovo, „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ projekto bažnyčių koordinatoriui dr. Ramojui Kraujeliui už prasmingą bendradarbiavimą.

 

Informacinį pranešimą parengė vyresn. bibliotekininkė Toma Mikalajūnaitė, nuotrauka informacinių technologijų sistemų administratoriaus Vidmanto Skvirecko

Nuotraukos