Pereiti prie turinio Į pradžią / Naujos knygos / Džentlio Kalėdos. Alan Hunter

Kas yra filosofija? Gilles Deleuze, Felix Guattari

kas yra

Gilles Deleuze (1925 - 1995) - prancūzų filosofas, kontinentinės filosofijos atstovas, kartais priskiriamas poststruktūralizmui. Deleuze filosofija egzistuoja atitolusi nuo pagrindinių XX a. filosofinių srovių, bet šiuo metu užima svarbią vietą diskusijose apie visuomenę, politiką, kūrybą ir subjektyvumą. Félix Guattari (1930 - 1992) buvo prancūzų psichoanalitikas, filosofas ir politinis aktyvistas, vienas iš antipsichiatrijos kūrėjų.

Abu filosofai kartu parašė keturis veikalus - L'Anti-Oedipe, 1972; Kafka, 1975; Mille plateaux, 1980 ir Qu'est-ce que la philosophie? (Kas yra filosofija?) 1991 metais. Knyga „Kas yra filosofija?“ tapo paskutiniu bendru Deleuze ir Guattari kūriniu.

Nors knygoje „Kas yra filosofija?“ Gilles Deleuze ir Félix Guattari teigia egzistuojant skirtumą tarp žinojimo ir nuomonės (sveiko proto), filosofija nėra tiesos ieškojimo įrankis. Anot filosofų, radikalus filosofijos imanentiškumas leidžia jai išlaikyti vidinę visumą ir nepriklausyti nuo tiesos instancijų – Dievo, patirties ar mokslinių teorijų. Gilles Deleuze ir Félix Guattari atmeta komunikavimą arba diskusijas filosofijoje. Veikale „Kas yra filosofija?“ su panieka aptaria „nuomonių kultūrą“, teigdami, kad diskusijos paslepia kapitalizmo cinizmą ir yra pseudofilosofija, o ne kūryba.

Daugiau naujų knygų