„Lėlių teatro magija bibliotekoje“

Projekto tikslai:

Supažindinti tikslinę auditoriją su teatro menu, sudaryti palankias sąlygas jiems tapti tautos meninės kultūros dalimi, plėtotis jų doroviniam ir estetiniam jautrumui aplinkai, gamtai, žmogui, kultūrai, formuotis jų kritiniam mąstymui.

Įtraukti tikslinę auditoriją į aktyvią kūrybinę veiklą, puoselėti saviraiškos ir kūrybos gebėjimus, meno pagalba ugdyti poreikį bendrauti ir bendradarbiauti, atrasti kūrybos džiaugsmą, plėsti kultūrines, menines ir socialines kompetencijas.

Per teatro meną formuoti tikslinės auditorijos poreikį skaityti, populiarinti skaitymą kaip prasmingą laisvalaikio praleidimo formą.

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos, 3400 Eur.

LTK Logotipas1