Informacijos pasaulyje: suprask, vertink, naudok

Medijų ir informacinio raštingumo skatinimo projekto tikslai: ugdyti aktyvius ir sumanius informacijos vartotojus ir kūrėjus, gebančius naudotis, vertinti, analizuoti tradicinėmis ir šiuolaikinėmis medijomis perduodamą informaciją bei patiems kurti naują socialinių medijų turinį; lavinti bibliotekininkų kompetencijas, reikalingas informacijos vartotojų ugdymui.

Projektu siekiama ugdyti vyresnio ir senyvo amžiaus Pasvalio krašto gyventojų gebėjimus naudotis, vertinti ir analizuoti tradicinėmis ir šiuolaikinėmis medijomis perduodamą informaciją, tobulinti gebėjimus patiems kurti naują informaciją ir medijų turinį inovatyviais, etiškais ir kūrybiškais būdais. Projekto veiklos suteiks vyresnio ir senyvo amžiaus Pasvalio krašto gyventojams būtinąsias kompetencijas išmaniai naudotis tradicinėmis žiniasklaidos priemonėmis bei šiuolaikinėmis skaitmeninėmis technologijomis, skatins aktyvų pilnavertišką dalyvavimą socialiniame ir visuomeniniame gyvenime, prisidės prie mokymosi visą gyvenimą įgūdžių stiprinimo.

Tikslinė grupė: vyresnio ir senyvo amžiaus Pasvalio krašto gyventojai, TAU universiteto studentai, Pasvalio krašto bendruomenių sąjungos nariai, bibliotekininkai.

Projekto pradžia 2017 m. liepos 1 d., pabaiga 2018 m. gruodžio 1 d.

Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos kultūros ministerija, skyrusios 5200 Eur.