Pereiti prie turinio Į pradžią / Projektai / Įgyvendinti / Knygos kaimo bendruomenei (2003)
 • Pasvalio krašto knygnešių veiklos dokumentavimas ir perkėlimas į skaitmenines laikmenas (2005–2006)

  Projekto tikslai – sukaupti išsamų mokslinį Pasvalio krašto knygnešystės istorijos fondą, ugdyti visuomenės krašto kultūros istorijos išmanymą, jaunuomenės suinteresuotumą krašto istorijai pažinti, užtikrinti naujai sukauptų dokumentų prieinamumą provincijos žmogui, skatinti jų nagrinėjimą bei sklaidą. Uždaviniai – papildyti bibliotekos kraštotyros fondą naujais dokumentais iš Lietuvos archyvų, bibliotekos ir muziejaus rankraštynų, fiksuojančiais Pasvalio krašto knygnešių veiklą; skatinti kraštotyrininkus nagrinėti sukauptą dokumentų fondą; parengti informacinį leidinį „Pasvalio krašto knygnešystė“ ir perkelti jį į skaitmeninę laikmeną; vykdyti naujai sukauptų dokumentų sklaidą spaudoje ir švietimo įstaigų mokymo procese.

  Skaityti daugiau...

 • Šiaurės šalių bibliotekų savaitė (2004)

  Projektą organizuoja Skandinavijos šalių bibliotekininkai, remia Šiaurės Šalių Ministrų tarybos informavimo biuras, ambasados ir kitos nevyriausybinės bei komercinės organizacijos. Jo tikslas – populiarinti Šiaurės šalių (ir Baltijos valstybių) kultūrą, papročius, tradicijas, supažindinti su jų istorija, užmegzti ryšius tarp įvairių šalių bibliotekų. Projektas vykdomas kasmet lapkričio mėnesį jau šeštus metus, renginiai vyksta vienu metu visose bibliotekose, juos jungia bendra tema ir šviesos ceremonija. 2004 m. tema skirta pasakininko H. K. Anderseno 200-osioms gimimo metinėms.

  Skaityti daugiau...

 • Aljanso „Langas į ateitį“ viešasis interneto centras Joniškėlio bibliotekoje (2003)

  Aljansas „Langas į ateitį“ 2002 metais pradėjo vykdyti verslo paramos informacinės visuomenės plėtrai projektą. 2003 metais Joniškėlio bibliotekoje įsteigtas viešasis interneto centras, kuriame veikia du kompiuteriai. Tai vieta kur gyventojai nemokamai mokosi kompiuterinio raštingumo pradmenų ir naudotis internetu. Centre per metus apsilanko per 4000 vartotojų.

  Skaityti daugiau...

 • „Viešosios interneto prieigos taškų steigimas kaimiškose vietovėse“ (2003)

  2004 metais pradėtas įgyvendinti PHARE programos finansuojamas projektas „Viešosios interneto prieigos taškų steigimas kaimiškose vietovėse“. Pasvalio rajono savivaldybės Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai iš projekto lėšų numatyta suteikti paramą VIPT steigimui Daujėnų, Deglėnų, Gulbinėnų, Grūžių, Krinčino, Nakiškių, Pumpėnų, Pušaloto, Rinkūnų, Saločių bibliotekose.

  Skaityti daugiau...

 • Knygos kaimo bendruomenei (2003)

  Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos kaimo filialai dalyvavo Švietimo kaitos fondo ir leidyklos Alma Littera kartu su bendrove VBIZ Pak skelbtame konkurse „Knygos kaimo bendruomenei“. Konkurso organizatoriai Pumpėnų ir Deglėnų kaimų bibliotekoms skyrė knygų už 400 litų.

 • „Kelias į Europą“ (2003)

  Projektą 1400 litų parėmė Europos Komisijos delegacija Lietuvoje. Vyko susitikimai su Lietuvos Respublikos ambasadoriumi prie Europos Bendrijos Oskaru Jusiu, Seimo nariu Egidijumi Vareikiu. Organizuotas Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros programos „Jaunimas“ pristatymas, seminaras „Kultūra ir Europos Sąjungos struktūriniai fondai“. Moksleiviai dalyvavo žaidime „Europos Sąjunga yra šis tas daugiau nei tu galvoji“, viktorinoje „Noriu žinoti apie Europos Sąjungą“.

  Skaityti daugiau...