Pereiti prie turinio Į pradžią / Projektai / Įgyvendinti / Šiaurės šalių bibliotekų savaitė (2004)
 • Rašytojo Mariaus Katiliškio kūrybinio palikimo aktualizavimas ir populiarinimas, naudojant inovatyvias ir interaktyvias technologijas

  Atminties institucijų inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projekto tikslas: aktualizuoti, populiarinti ir inovatyviai bei interaktyviai pateikti visuomenei rašytojo Mariaus Katiliškio kūrybinį palikimą, siekiant keisti X, Y ir Z kartų požiūrį į literatūrą bei skaitymą ir užtikrinant bibliotekos atvirumą.

  Uždaviniai:

  1. Įrengti informacinį-edukacinį kompiuterinį terminalą, leidžiantį inovatyviai pristatyti bibliotekoje sukauptą dokumentinį rašytojo M. Katiliškio palikimą.

  2. Sukurti ir įdiegti interaktyvias elektronines paslaugas, suteikiančias galimybes pažinti M. Katiliškio asmenybę ir kūrybą.

  3. Motyvuoti ir skatinti vartotojus naudotis naujomis elektroninėmis paslaugomis.

  4. Rengti edukacinius renginius įvairaus amžiaus bibliotekos lankytojams, aktyvinančius literatūros pažinimą ir skatinančius skaitymą.

  5. Projekto veikloms vykdyti telkti įvairias kultūros ir meno institucijas, kūrybinių industrijų atstovus bei privačius asmenis.

  Skaityti daugiau...

 • Biblioteka ir bendruomenė: istorijų tiltai

  Socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo projekto tikslai: remtis pamatinėmis Valstybės šimtmečio paminėjimo idėjomis ir stiprinti ryšius su bendruomenėmis; telkti ir skatinti bendruomenės narius bendrai kultūrinei, meninei, pažintinei, edukacinei, kūrybinei veiklai; didinti bibliotekos, kaip valstybės kultūros dalies, svarbą bendruomenės gyvenime.

  Uždaviniai:

  1. Organizuoti renginius ir sudaryti galimybes bendruomenės nariams per juos gilinti žinias apie kultūros procesus, valstybės ir krašto istoriją, atrasti, pažinti biblioteką bei motyvuoti juos kūrybinei saviraiškai.

  2. Bendrais renginiais vienyti bendruomenes, didinti jų aktyvumą, socialinę integraciją, pilietiškumą, socialinę ir pilietinę atsakomybę.

  2. Skatinti kūrybinę bibliotekos ir bendruomenių bei įvairių institucijų ir kraštiečių partnerystę.

  4. Į bendrą veiklą įtraukti labiausiai pažeidžiamas socialines žmonių grupes ir mažinti kultūrinę ir socialinę atskirtį.

  Skaityti daugiau...

 • „Pasvalios modernizavimas ir plėtra“

  Pasvalio krašto paveldo e. biblioteka „Pasvalia“ (portalas www.pasvalia.lt) jau septintus metus krašto, Lietuvos ir pasaulio šalių vartotojams teikia laisvą, nemokamą, interaktyvią prieigą prie vieno Šiaurės Lietuvos regiono – Pasvalio krašto – kultūros paveldo. „Pasvalios“ dokumentai, kurių šiuo metu yra per 3000, naudojami rajono mokyklose mokymosi procese, elektroninės paslaugos populiarina portalo turinį ir pritraukia lankytojus. 2009 m. sukurta „Pasvalia“ buvo pirmoji lokali skaitmeninto kultūros paveldo saugykla. Tačiau sparčiai besivystant informacinėms technologijoms bei augant vartotojų reikalavimams, dabartinis portalas morališkai pasenęs savo išraiškos forma ir nebeatitinka šiuolaikinių vartotojų, ypač jaunimo bei neįgaliųjų, poreikių.

  Skaityti daugiau...

 • „Knyga+“

  Socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo projekto tikslas: sutelkti Pasvalio krašto bei Panevėžio regiono bendruomenės narius bendrai kultūrinei, meninei, pažintinei ir kūrybinei veiklai, didinant bendruomenių aktyvumą, socialinę integraciją ir pilietiškumą.

  Skaityti daugiau...

 • Europos dienos šventė „Švęskime Europos dieną kartu“

  Projekto tikslas – įtraukti kuo daugiau Pasvalio krašto gyventojų švęsti Europos dieną bei paskatinti diskusijas apie Europos ateitį ir perspektyvas artimiausiais metais, didžiausią dėmesį skiriant šiuo metu Europoje ir Lietuvoje labai aktualioms temoms: migracijos politikai bei kūrybingam atliekų perdirbimui.

  Skaityti daugiau...

 • Kino dienos Pasvalio krašte 2015: jaunieji kūrėjai

  Projektas „Kino dienos Pasvalio krašte 2015: jaunieji kūrėjai“ yra tęstinis lietuviško kino meno populiarinimo projektas, Pasvalyje, vykdomas nuo 2011 metų (pirminis pavadinimas „Knygos kino dienos Pasvalio krašte“) Projekto pagalba bus suteikiama galimybė ne tik pasižiūrėti kino filmus, bet ir pasidalinti savo išgyvenimais ir emocijomis, aptarti, samprotauti ir diskutuoti. Projekto veikloms įgyvendinti ir renginių viešinimui panaudojamos informacinės technologijos (virtuali erdvė, bibliotekos reklaminis ekranas) skatina bibliotekos lankytojus domėtis įvairių medijų ir kitų meno rūšių populiarinimu, tuo pačiu didinti bibliotekos prestižą visuomenės tarpe.

  Skaityti daugiau...