Pereiti prie turinio Į pradžią / Renginiai ir parodos / 2018 metų renginiai / „Knygų Kalėdoms“ dovanojusiems pasvaliečiams - Prezidentės padėka

Sausio 13-osios minėjimas Meškalaukio bibliotekoje

sausio 13 meskalaukis mazaVisa Lietuva mini ir prisimena tas Sausio dienas, kai su malda ir žodžiu LIETUVA lūpose tautos drąsuoliai beginkliai stojo prieš iki dantų ginkluotą tankais žlegančią sovietinę armadą. Ir išstovėjo, išsaugojo Laisvę, kuria mes šiandiena galime džiaugtis ir širdimi išjausti, ką ji mums reiškia. Sausio 12 d. Meškalaukio daugiafunkciame centre susirinkę į atminimo valandą visi kalbėjome apie Laisvą Lietuvą, ką mums reiškia laisvė, suaugusieji prisiminė ir pasakojo vaikams ką kiekvienas išgyveno tomis sunkiomis Lietuvai dienomis, kas vyko Vilniuje prie Seimo, prie televizijos bokšto. Vaikų piešinėliai, šiai dienai skirta spaudinių paroda, žuvusiųjų nuotraukos, plazdanti žvakės ugnelė, neužmirštuolių žiedai sukūrė atminties nuotaiką. Centro mergaitės padainavo dainą „Laisvė", klausėme žuvusiems broleliams ir sesutei skirtų eilių, žiūrėjome filmo „Mes dainuosime" ištraukas, diskutavome, atsakinėjome į vaikams rūpimus klausimus. Ir Valerijos Garlauskienės virpančiu balsu mestas sakinys: „Sausį buvo sunku, bet nepalyginsi sunkumų ir siaubo, kurį mes išgyvenome Sibire, atskirti nuo namų ir gimtinės", – priverčia susimąstyti, kiek daug kančių ir išmėginimų teko lietuvių tautai, kovojant už savo nepriklausomybę, kiek daug jų visais amžiais paguldė galvas, kad Lietuvos vardas neišnyktų iš pasaulio žemėlapių. Garbė ir šlovė Jiems. Gerbkime kiekvienas ir mūsų brangią šalelę – Lietuvą, juk ji mums vienintelė viena. Ir susirinkusių į paminėjimo valandą lūpose suskambusi rauda, „Oi, neverk, motušėle, kad jaunas sūnus, eis ginti savosios Tėvynės/, kad pavirtęs kaip ąžuolas girioj puikus, lauks teismo dienos paskutinės/... tegul išreiškia mūsų ir jūsų jausmus Lietuvai. Mylėkim Ją, neišduokime Jos, Ją apleisdami visomis prasmėmis!

Bibliotekininkė Gėnė Rakauskienė

Nuotraukos