Knyga vaikų ir jaunimo paveldo edukacijai

pasaulis prasideda cia mazasVasario 9 d. bibliotekoje apsilankiusi kraštietė istorikė prof. Rasa Čepaitienė pristatė jos ir Živilės Mikailienės parašytą knygą „Pasaulis prasideda čia: paveldo ugdymo principai mokyklinio amžiaus vaikams.“. Knygą dovanojo bibliotekai - ji bus išduodama į namus mūsų bibliotekos lankytojams.

Rasa Čepaitienė pristatyme paaiškino, kodėl kilo mintis parašyti knygą. Ji mano, kad šiuo metu Lietuvoje per mažai skiriama dėmesio paveldo sklaidai ir švietimui. Profesorės sakė, per menkas Lietuvos paveldo pažinimas prisideda prie skaudžių socialinių problemų: kaimo tuštėjimo ir bendruomeniškumo nykimo, nutautėjimo, perdėto „politkorektiško“ sekimo tarptautinėmis - viršnacionalinėmis institucijomis, susižavėjimo masine vartotojiška kultūra... Istorikė kviečia grįžti prie šaknų ir skatinti vaikus nuo mažų dienų domėtis savo šeimos, kaimo, miesto, šalies istorija ir vertybėmis.

Knygą autorės skiria plačiajai auditorijai. Joje pristato edukacines programėles, kuriomis galima sudominti tiek vaikus, tiek suaugusius domėtis praeitimi: sudaryti geneologinį medį, pristatyti savo krašto išskirtinę asmenybę, pakeliauti po kraštą. Autorės savo knygos nevengia iliustruoti paveldo apsaugos pavyzdžiais iš kitų pasaulio šalių. Joms savo krašto pažinimas nereiškia užsidarymo tarp savo sienų. Priešingai - tau turėtų padėti atsiskleisti ir įsitvirtinti tarptautinėje visuomenėje.

Nuotraukos