Paminėtos fotografo Vido Dulkės mirties metinės

Vidas Dulke 2018Šių metų rugsėjo 25 d. sukako lygiai metai, kai netekome savo kraštiečio - puikaus fotografo Vido Dulkės (1959-2017), kurio profesionaliose ir meniškose fotografijose sugulė reikšminga dalis Pasvalio krašto istorijos. Susirinkome į biblioteką pokalbių valandai prisiminti jo svarų indėlį leidžiant bibliotekos rengiamą žurnalą „Šiaurietiški atsivėrimai“, jo erudiciją, mokėjimą džiaugtis gyvenimu, jumoro jausmą. Tarp tų, kurie dalijosi atsiminimais: Vido sesuo Sigita Garbačauskienė, pusseserė Marija Jankauskienė, draugas nuo vaikystės laikų - poetas Vladas Braziūnas, buvęs bendraklasis Pasvalio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas, studijų draugas Edmundas Sakalis, gera bičiulė „Drama“ teatro režisierė Asta Simonaitė, laikraščio „Darbas“ bendradarbis vyr. redaktorius Viktoras Stanislovaitis, jį pažinojęs LR Seimo narys Antanas Matulas, bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė ir kiti... Valandoje skambėjo gitaristo Juozo Svetikos melodijos. Gera buvo pabūti kartu ir prisiminti...

Nuotraukos