Paslaugos

Informacijos išteklių formavimo padalinys

Vedėja Ingrida Frankienė, vyresnioji bibliotekininkė komplektavimui Regina Pleškienė, vyresnioji bibliotekininkė katalogavimui Vitalija Šulskienė
Tel.: (8 451) 34 238

Veikla:

  1. Komplektavimas

Komplektuojamos knygos, garso, vaizdo, kompiuteriniai ir kiti dokumentai visiems Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos skyriams ir padaliniams, atsižvelgiant į Pasvalio krašto istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų reikmes. Užsakomi periodiniai leidiniai visiems Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos skyriams ir padaliniams (pinigus periodiniams leidiniams įsigyti skiria rajono savivaldybė). Nauji dokumentai apipavidalinami, inventorinami, paskirstomi bibliotekos skyriams ir padaliniams, tvarkomi fondo apskaitos dokumentai.

  1. Katalogavimas

Organizuojama bibliotekos katalogų sistema. Nuo 2001 m. kuriamas Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos elektroninis katalogas. Jame yra visų dokumentų, esančių viešojoje bibliotekoje ir rajono kaimo bibliotekose bibliografiniai įrašai. Elektroninio katalogo bibliografiniai įrašai pateikiami LIBIS suvestiniam katalogui.

  1. Mainų fondo tvarkymas

Mainų fonde saugomi mažesnę paklausą turintys, dubletiniai dokumentai. Jie skirti keistis, nemokamai perduoti kitoms bibliotekos ar institucijoms. Dalį leidinių galima nusipirkti.

Faktai:

2019 metais viešosios bibliotekos ir padalinių fondai buvo papildyti 20639 fiz. vnt. dokumentų (tame skaičiuje – 11873 fiz. vnt. rankraščių). Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija fondų komplektavimui skyrė 20304,00 eurus. Iš šių lėšų įsigyta 28,65 proc. dokumentų.