2011 metų ataskaitos

2011 m.

1. Finansinės būklės ataskaita (pdf dokumentas, 105 KB)

2. Veiklos rezultatų ataskaita (pdf dokumentas, 58 KB)

3. Pinigų srautų ataskaita (pdf dokumentas, 231 KB)

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita (pdf dokumentas, 83 KB)

5. Paaiškinamasis raštas (pdf dokumentas, 447 KB)

6. Priedai (pdf dokumentas, 1.2 MB)